SubhanAllah, A Egzistonë ndonjë fabrikë në botë që nga bari dhe uji mund të prodhojë qumësht ?!

SubhanAllah, A Egzistonë ndonjë fabrikë në botë që nga bari dhe uji mund të prodhojë qumësht ?!

A ka ndonjë FABRIKË në botë që nga BARI dhe UJI mund të prodhojë QUMËSHT?!A ka ndonjë FABRIKË në botë që nga BARI dhe UJI mund të prodhojë QUMËSHT?!Më tregoni cila makinë e zbuluar nga NJERIU mund ta kryejë këtë proces:BAR (KULLOSË) plus UJË = QUMËSHT nuk do të gjesh asnjë fabrikë apo maqineri të tillë.

Tani dëgjoje se si e shpjegon Kur’ani Famëlartë se këtë proces e kryen makina mrekulli bërëse që Allahu e ka krijuar, e që është LOPA :”Në fakt, edhe te bagëtitë ju keni shenja për të mësuar prej tyre. Ne ju japim atë që kanë në barkun e tyre prej ushqimit të përpunuar dhe gjakut: qumësht të pastër dhe të shijshëm për ata që e pinë.” (16:66)