Lutje e fuqishme në Gjuhen Shqipe për prishjen e magjisë..!? Mos e Humbisni..!?

 

Lutje e fuqishme në Gjuhen Shqipe për prishjen e magjisë..!? Mos e Humbisni..!?

 

Lutje ne Gjuhen Shqipe për prishjeen e magjisë..!? Mos e Humbisni..!?

O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje.
O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.

O Zot, shëroji ata me shërimin Tënd, dhe largoji ata nga e keqja. O Zot, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk lë gjurmë të sëmundjes.
O Zot, magjinë nuk mund ta prish kush pos Teeje, i Lartësuar qofsh dhe nyjet nuk i zgjidh kush pos Teje, i Lartësuar qofsh.

O Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen dhe dijen Tënde dhe nuk prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqinë Tënde, O Zot, prishi të gjitha magjitë, O Zot, prishi të gjitha magjitë, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja, O Zot, prishi magjitë që janë shumuar tek ta, o Zot prishi magjitë e shumta që janë të llojllojshme tek ta, O Zot, prishi magjitë e familjeve

o Zot rishe magjinë e ndarjes së familjeve, o Zot prishe magjinë e shkatërrimit të familjeve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, o Zot prishe çdo magji prej të afërmve

O Zot, prishe çdo magji që ata e trashëguan, o Zot prishe çdo magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënat dhe gjyshërit , O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,
O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,