Kjo eshte dhe lidhja midis moshes 60 vjeçe dhe kesaj diete te njohur, ku mjekja Albana Daka do t’ju rekomandonte personave

Dieta mesdhetare është një strategji efektive per te zvogeluar infla ma cionin kro nik tek te moshuarit. Popullsia globale po plaket: midis vitit 2000 dhe 2050, përqindja e popullsisë së botës me moshë 60 vjeç e lart do të jetë dyfishuar nga rreth 11% në 22%. Numri i njerëzve të moshës 80 vjeç ose më shumë do të jetë pothuajse katërfishuar në të njëjtën periudhë kohore.

Ndërsa popullsia plaket, bëhet më e ndjeshme ndaj sëm undjeve të lidhura me moshën siç janë sarkopenia, sëm undjet kardiovaskulare dhe sëm undjet neurodegj enerative, duke rritur keshtu rrez ikun e aftësisë së kufizuar dhe vde kshmërisë tek të moshuarit.

Infla ma cioni, veçanërisht infla ma cioni kro nik i shkallës së ulët, luan një rol kryesor në zhvillimin e këtyre sëm undjeve të lidhura me moshën.

Prandaj pyetja është se çfarë mund të bëjmë për të ulur infla ma cionin në mesin e popullatave të moshuara për t’i mbajtur ata të shëndetshëm dhe në gjendje të jetojnë të pavarur? Shumë studiues te nutricionit besojnë se dieta mesdhetare mund të japë një pjesë të përgjigjes.

Megjithëse dieta mesdhetare ndryshon nga një vend në tjetrin, përbërësit kryesorë të saj janë konsumi i lartë i perimeve, frutave, bishtajoreve, arrave dhe peshqve të shoqëruar me konsum të moderuar të qumështit, mishit.

Disa studime të fundit kanë ekzaminuar lidhjen midis dietës mesdhetare dhe infla ma cionit në të moshuarit; megjithatë, rezultatet kanë qenë jo përfundimtare.

Për të nisur studimin e tyre, autorët kryen një kërkim gjithëpërfshirës të literaturës shkencore, duke vecuar nga keto 13 studime. Dhe gjate analizimit arriten ne rezultate ndjekja e nje modeli diete mesdhetare lidhet me një ulje të inflamacionit kronik, të gradës së ulët tek te moshuarit”.

Në veçanti, studimet që përdorin acide yndyrore të pangopura ose vaj ulliri si një nga përbërësit e një diete mesdhetare treguan një ulje të ndjeshme të proteinave C-reaktive në qarkullim, një tregues ky i infla ma cionit.

Përveç kësaj, “hulumtimet e mëtejshme mund të shqyrtojnë edhe se si “modeli I nje diete mesdhetare lidhet me infla ma cionin.

Pra “efekti anti-inflamator i modelit dietik mesdhetar mund të çojë në plakje të shëndetshme tek të moshuarit dhe ulje të kostove të kujdesit shëndetësor”.

Nevojat individuale dietike ndryshojnë. Nëse mendoni të ndryshoni dietën tuaj, është më mirë të konsultoheni me mjekun nutricionist për të përcaktuar nevojat tuaja të veçanta për ushqim./Nga PhD.MD.Albana Daka

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *